About

Deveniti membru (ISC)2 Romania Chapter

Calitatea de membru al Asociaţiei o poate dobândi orice persoană care este de acord cu Statutul şi care este de acord să se implice constant în activitatile de realizare a scopului și obiectivelor Asociaţiei, fiind în măsură să îşi aducă o contribuţie reală la realizarea acestora, fără a pretinde o remuneraţie pentru aceaste activitati.

Dobândirea calităţii de membru al Asociaţiei se face la cererea persoanei respective şi cu aprobarea Consiliului Director. Poate deveni membru orice persoană care deţine o certificare (ex. SSCP, CISSP, CSSLP, CAP) în domeniul securităţii informaţiilor emisă de International Information Systems Security Certifications Consortium (ISC)2.

Va rugam solicitati la adresa de e-mail officers@isc2chapter-romania.ro formularul "Chapter Membership Application Form" necesar a fi completat pentru dobandirea calitatii de membru al Asociatiei.

Beneficii

  • Participarea la intalniri organizate

  • Preluare unor initiative

  • Participarea la evenimente co-sponsorizate cu impreuna cu alte asociatii

  • Sustinerea initiativelor (ISC)2

  • Participarea in proiecte locale de educare in domeniul securitatii informatiilor

  • Discount-uri la produsele si serviciile oferite de sponsori